Yelyzaveta Vlasenko

Sumy Oblast
metal, 30cm x 40cm